šo body/footerī
×

Trähus

Konstruktion, tillverkning, leverans och montage av prefabricerade huslösningar 

Skandlink erbjuder konstruktion, tillverkning och leverans av prefabricerade huslösningar gjorda av trä - ett förnybart byggmaterial. Vi kompromissar aldrig med kvalitet och har hållbarhet som vår ledstjärna genom hela tillverkningsprocessen.

Vill du bygga hållbart och grönt? Våra prefabricerade hus är alla tillverkade av trä som är en levande och förnybar resurs. Det är ett av de bästa materialval du kan göra om du funderar på att uppföra ett miljövänligt hus. Trä innehåller inte giftiga ämnen och är dessutom koldioxidneutralt

Tre bra saker med trä som byggmaterial:

  • Trä är ett naturligt, levande och vackert material som är bra för miljön och som inte bidrar till den globala uppvärmningen
  • Trä är ett flexibelt byggmaterial som gör det enkelt att bygga ut, bygga om eller ändra en installation
  • Trä är ett lätt material som väger lite. Något som kan bidra till att reducera dina kostnader

Fördelar med att välja monteringsfärdiga prefabhus från oss:

Kvalitetskontrollerad byggprocess

Vi tillser att ditt hus uppfyller alla gällande byggregler och standarder. Varje steg i tillverkningsprocessen kontrolleras -hela vägen fram till dess att huset är färdigt och levererat

Leverans och montering

Vårt standardavtal innebär att vi ser till att huset levereras från vår fabrik till platsen där det ska stå. Monteringen sköter vi med egen personal

Garanti och uppföljning

Vi lämnar fem års garanti mot fukt i konstruktionen samt mellan två och fem års garanti när det kommer till vitvaror beroende på modell 

Klimatsmart och miljövänligt boende

Vi använder alltid trä när vi bygger våra hus eftersom det är ett klimatsmart material som inte tär på jordens resurser. Vi bygger välisolerat och tätt med material av god kvalitet. På samma sätt använder vi oss alltid av produkter som sparar energi och värme 

Reference pictures